Fotoğraf Yarışması “Benim Gözümden Kampüs”

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlılğı işbirliği ile bu sene ilki düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasının konusu “Benim Gözümden Kampüs”tür. Katılımcıları Erciyes Üniversitesi öğrencileri ve üniversite personeli olan yarışmanın konusu ise ErciyesÜniversitesi’nin tarihine, eğitimine, kültürel ya da sosyal dokusuna, mimarisine, doğasına yönelik, üniversiteleriyle ilişkili her türlü konuda fotoğraflardır.

ERÜ Fotoğraf Yarışmasının öncelikli amacı Erciyes Üniversitesi’nde fotoğraf sanatına ilgi duyan öğrencileri ve personeli desteklemek, teşvik etmek ve ödüllendirmektir. Katılımcıların, fotoğraf aracılığıyla eğitim kurumlarını değerlendirmelerini sağlayarak, gözlem yapma yetilerini ve çevrelerine olan farkındalıklarını geliştirmektir. Duygu ve düşüncelerini fotoğraflarla ifade edebilmelerine ve paylaşabilmelerine olanak tanımaktır.Fotoğraf sanatının üniversite öğrencileri ve personeli arasında yaygınlaşmasını sağlamaktır. Hızlı bir büyüme ve gelişim gösteren ErciyesÜniversitesi’ni öğrencilerin ve personelin gözünden tanımak ve tanıtmaktır.