AÇIKHAVA HEYKEL YARIŞMASI BAŞLIYOR

Erciyes Üniversitesi Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen Anka Vakfı Açıkhava Heykel Yarışması, Anadolu’da, özellikle kültür sanat alanında çoğunlukla kurak kalmış bozkır kuşağında sanatı ve sanatın gündelik yaşamın içindeki varoluşunu desteklemek; doğa ve tarımın insanla ve sanatla, bireyle ve yaratıcılıkla bağlantısını vurgulamak; genç sanatçıları doğa, tarım, sürdürülebilirlik alanında düşünmeye teşvik etmek ve sanat alanında yetenekli ve yaratıcı kişileri özendirerek desteklemek amaçlı yarışma aynı zamanda Anka Vakfı’nın temel ilkelerinden olan, kültür ve sanatın, kırsal kalkınma ve çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu inancını öne çıkarmaktadır.

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Bölümü Resmi Web Sitesi’nden ulaşabilirsiniz. http://gsb.erciyes.edu.tr/index.php/bozkirin-ruhu/