ORFF MÜZİK TERAPİ

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü – Ana Yaratıcı Müzik ve Sanat Terapi Derneği tarafından düzenlenen eğitimde; Elementer uygulamalar ile müzik terapi modellerinin bağlantı noktaları, Psikoterapide bir uygulama modeli olarak Orff Müzik Terapi, Erken dönem çocuk eğitiminde, DEHB Tanısında, sosyal hizmetlerde, tıbbi bakım hastalarında müzikle terapi uygulamaları konuları işlenmiştir.