MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARI

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KANIT-TEMELLİ MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARI

Prof. Dr. Şükrü Torun-Kısa Özgeçmiş:

Nöroloji uzmanı ve TC Sağlık Bakanlığı onaylı müzik terapisti olan Prof. Dr. Şükrü Torun, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğretim üyesidir. Dünya Müzik Terapi Federasyonunun ve ülkemizdeki müzik terapi derneklerinin (MÜZTED ve UMTED) üyesi olan Dr. Torun, T.C Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonunda da görev yapmakta ve GETAT Uzmanları Derneği Müzik Terapi Bilim Komisyonu Başkanlığını yürütmektedir.

Prof. Dr. Torun nöropsikososyal ve nörogelişimsel bozukluklara yönelik olarak bütüncül, rehabilitatif ve fenomenolojik bir anlayışla yapılandırdığı nöroplastisite ve fonksiyonel konektivite temelli Nörokreatif Müzik Terapi uygulamalarında, çeşitli aktif müzik terapi yöntemlerini eklektik bir yaklaşımla kullanmaktadır. Çalışmalarını halen Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Müzik Terapi Biriminde  sürdürmektedir.