ERUZEM SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
ONLINE SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR
1. Çevrimiçi sınavlar için http://sinav.erciyes.edu.tr (alternatif link: https://erciyes-sinav-lms.almscloud.net)
adresinden sisteme giriş yapılacaktır. (clms.erciyes.edu.tr adresinden sınavlara giriş yapılamaz.)
2. Öğrencilerimiz Sisteme giriş için Kullanıcı Adı olarak 10 (on) haneli öğrenci numaralarını, Şifre
olarak TC Kimlik Numaralarının ilk 6 (altı) hanesini kullanacaklardır.
Dikkat: Öğrencilerimizin, kendi girecekleri ilk çevrimiçi sınav tarihinden 24 saat öncesine kadar sisteme
girişleri kısıtlanmıştır. Öğrenciler, ancak kendi girecekleri ilk çevrimiçi sınava 24 saat kala sisteme
giriş yapabileceklerdir.
3. Her bir sınav için sınav süresi Fakülte web sayfalarında yayınlanan Sınav Programında yer almaktadır.
Sınav Başlama saatinden itibaren en geç 5 (beş) dakika içinde sınav sistemine girmiş olmanız
gerekmektedir, aksi takdirde daha fazla geciktiğiniz süre sınav sürenizden düşecektir.
4. Sınav başlatılmadan önce sınava ait kurallar, sınav uygulama ekranında öğrencilerimize sunulacak ve
kendileri bu kuralları okuyup, onayladıktan sonra sınavlarını başlatabileceklerdir.
5. Sınavlarda önceki soruya geri dönülemeyecektir.
6. Sınavlarda her bir soruya cevap verilmek zorundadır. Soruyu boş bırakmak isteyen öğrenciler Boş Bırak
seçeneğini işaretleyeceklerdir.
7. Sınav boyunca, bitime kalan süre ekranda gösterilecektir.
8. Öğrenciler, her bir dersin sınavına bir defa katılım hakkına sahiptir. Süresi içerisinde internet bağlantısı
veya elektrik kesilmesi gibi problemlerden dolayı kopmalarda sisteme tekrar giriş hakkı mevcuttur. Bu
durumda, sınav yeniden kaldığınız yerden başlayacak ancak ilave süre verilmeyecektir.
9. Sınav süresi bitiminde sistem otomatik olarak sınavı bitirecektir. Öğrencilerimiz sınav süresi bitmeden
önce “Sınav Bitir” butonunu seçerek de sınavlarını bitirebilirler. Sınavını süre bitmeden bitiren öğrenciler
tekrar sınava giremezler.
10. Sınavlarda hatalı olduğu düşünülen soru var ise, öğrencilerimiz bu soruya cevap verecekler ve sınav
bitiminde dersi veren öğretim üyesi/elamanı ile iletişime geçeceklerdir. ERUZEM’in, sorulan soruların
hatalı olup olmadığı konusunda karar verme yetkisi yoktur.
11. Çevrimiçi Sınavlarda öğrencilerimize Eruzem Destek Hattı üzerinden çevrimiçi teknik destek
sağlanacaktır. Eruzem Destek Hattı’na http://eruzemdestek.erciyes.edu.tr adresinden erişilebilmektedir.
Önemli: Sınav esnasında zaman kaybetmemek için Eruzem Destek Hattı’na giriş yaparak Cep Telefonu
ve E-posta adresinizi sınavlardan önce kaydetmeniz önerilmektedir.
12. Uzaktan eğitimle yapılan sınavlarda Üniversitemiz Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin
16. maddesinde yer alan sınavlara ilişkin genel esaslar geçerlidir. Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek,
sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, sınavlarda tehditle kopya çekmek, kendi yerine başkasını
sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek gibi nedenlerle sınav düzenine uymayan öğrenciler
hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nce işlem yapılır.
13. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca öğretim elemanlarımızın hazırladığı sınavlar ve
sorular, öğretim elemanlarımızın kişisel verisi olarak değerlendirilecektir. Bu sınav ve soruların
depolanması, saklanması, başka platformlarda paylaşılması, cevapların dağıtılması gibi durumlarda
KVKK ihlali yapan kişi/kişiler sorumludur. Bu ihlali yapan kişiler hakkında yasal işlemler yapılacaktır.