Baskı Atölyesi

Özgün baskı sanatların genel olarak tanıtılması, bu teknikler hakkında genel bilgiler verilmesi ile çalışma başlatılacaktır. Öğrencilerin bir çukur baskı tekniği olan gravürle ilk buluşmalarının sağlanması ile tekniğin özünün, aşamalarının ve ruhunun kavranması sağlanacak, bunun yanında bu teknikle gerçekleştirilecek çalışmalarla atölye ortamında öğrencilerin kendi deneyimlerini yaşamaları ve bu alandaki becerilerini keşfetmeleri sağlanacaktır.
Türk ve dünya sanatından, gravür sanatında yetkinliği kabul edilmiş önemli sanatçıların çalışmalarının çeşitli kaynaklardan incelenmesi ve öğrencilerin bu sanat dalının uygulama yelpazesi hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması yine bu ders sürecinde gerçekleştirilecektir.