Dans Eğitim Salonu

Kültürümüzde olan halk danslarımızın yanında son yıllarda özellikle büyük şehirlerdeki Latin Danslarına olan ilgiden çıkılarak bu dansların geldiği kültürleri tanıtmak ve birlikte hareket edebilmeyi, bir gruba dahil olmayı, ritüel halini almış dans etkinliklerine katılmayı, topluluk içindeki kimlik ve rolleri müzik ve dansla birlikte vererek sosyal kişilikler kazanıp bilinmeyene karşı hissedilen ön yargıyı silmek amaçlanmaktadır.