Heykel Atölyesi

Heykel Bölümü dışından bu dersi seçen üniversite öğrencileri için açılmış bu derste kil kullanılarak çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarda kilin fiziksel nitelikleri ve olanakları ile kendine özgü kullanım yöntemleri, bu malzemenin zorunlu kıldığı strüktür ve modelaj aletlerinin yapımı ve kullanımı öğretilir. Öğrencilerin ışık, gölge, ritm ve oran gibi plastik öğeler konusunda bilgi edinmeleri amaçlanır.