Resim Atölyesi

Doğayı, insanın yaşam çevresini, nesneleri ve sanat eserlerini kaynak olarak ele alarak, gözlem-analiz-sentez ile yorumlamayı öğretmek dersin amacıdır. Buna göre; sanatın dili olan ilke ve unsurları kavratılır ve kullandırılır, farklı malzemelerin özellikleri ve çeşitli teknikler öğretilir. Derste teorik bilgiler uygulamalarla desteklenerek, iki ve üç boyutlu çalışmalar yaptırılır. Bütünü ve ayrıntıyı görme, yorumlama, eleştirebilme, çeşitli malzeme ve tekniklerle bunları ifade edebilme adına başarılı çalışmalar yapmak, çalışmalarını eleştirebilmek dersin nihai amacıdır.